top of page

Siamese Kitten Collection

33. “THE ROYAL POSTURE”   

2 hours / 2,200 THB

เนื่องจากพัฒนาการร่างกายในเด็กเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของร่างกายและการใช้งานกล้ามเนื้อ เช่นมีกิจกรรมในช่วงกลางวันมากเกินไป

หรือเพราะอากาศเย็น ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวด ปวดตึง ที่กล้ามเนื้อน่อง ข้อพับเข่า หรือต้นขา

โปรแกรมนี้จะช่วยลดอาการเจ็บปวดดังกล่าว โดยการนวดหรือประคบด้วยความร้อน เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ถึง 12 ปี

34. “SIAMESE KITTEN”   

2 hours / 700 THB

โปรแกรมพิเศษสำหรับเด็ก นวดขา หลัง บ่าไหล่ และแขน เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า

ทำให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ถึง 12 ปี

35. “HURRY OCTOPUS”   

1 hour / 400 THB

โปรแกรมพิเศษสำหรับเด็ก นวดขา หลัง บ่าไหล่ และแขน เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า

ทำให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ถึง 12 ปี

bottom of page